Bestyrelsen FAVRs Venner

Bestyrelsen er bestående af 5 medlemmer:

Formand: René Juul Leth

Næstformand: Marie Nielsen

Kasserer: Dorrit Rasmussen

Medlem: Lone Mikkelsen

Medlem: Lone Falkenberg