Nyt omkring Corona

Nyt omkring Corona

Efter afholdt møde mellem Rideklubben (FAVR) og Ridecentret (HRC) har vi besluttet følgende, for at dæmme op omkring spredning af Corona-Virus:

 • Alt rideskoleundervisning (holdundervisning) er aflyst – dette gælder også lørdagsholdene og deltagere fra Kanonen. Der er heller ingen udlejning af rideskoleheste til eksterne (gæster).
  Fritaget herfor er personer, der har sin vante gang her, og som kan gå ind og hjælpe FAVR og HRC med motionering af heste, der måske ikke bliver brugt.

Privat undervisning og friridning

Vi har besluttet, at de faste private undervisere, som er Pia Kjær Pedersen og Allan R Kone må komme og undervise. Dog med følgende restriktioner:

 • Dressur- og springundervisningen, der er af mere privat karakter, foregår som udgangspunkt, og hvis det kan lade sig gøre – udenfor
 • For begge discipliner er gældende, at der kun er én rytter på banen ad gangen, der modtager undervisning
 • Foregår der undervisning i hallen, skal hallen opdeles i to, således, at der foregår undervisning i den ene halvdel, og så kan der være plads til friridning i den anden. (Opdeling behøver kun være en markering på jorden, med det hvide hegn).
 • Aftalt undervisning skal meddeles Dorrit Winther Rasmussen, der slår det op på FB-siden for Hadsten Ridecenter, det er således muligt for andre at planlægge egen ridning.
 • Det er fortsat tilladt at man underviser hinanden, når bare ovennævnte også overholdes her

Socialt samvær generelt
Du må komme og passe din hest, men I må ikke samles i Rytterstuen, dvs du må:
– muge ud i din boks
– Strigle din hest
– Ride
– Gå hjem

 • Når du strigler din hest, må der kun stå nogen i hvert 2. spiltov
 • Når du rider, rider du som udgangspunkt udenfor, men du skal stadig holde afstand til andre ryttere på banen.

Hvis det er nødvendigt at ride inde, deles hallen op i to, hvis der er flere end 5 personer, således, at der højst er 5 personer i hver halvdel.

 • Friridning tilrettelægges i forhold til den allerede planlagte undervisning, der er lagt ind på FB-siden
 • Skoven – I må gerne ride i skoven, dog gælder også her at I ikke er mere end et par stykker, der følges ad, og I skal holde afstand til hinanden
 • Parter – der gælder præcis samme regler som for private, som ovenfor beskrevet.

Til slut:  Denne situation er noget møg, vi håber snart den er ovre, men vi må hjælpes ad, derfor
– Vask hænder
– Sprit hænder
– Brug handsker
– Nys, eller host ikke mod andre, gør det i dit ærme (ikke i din hånd), eller brug papirservietter og smid dem i skraldespanden efterfølgende.

Hold afstand til hinanden og bliv hjemme, hvis du snotter eller hoster og derudover brug din sunde fornuft. Jer som forældre bliver nødt til at hjælpe os med at det hele fungerer, som vi har beskrevet her.


%d bloggers like this: