Ordinær Generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling 2020

Tidspunkt: tirsdag d. 17.3.2020 kl. 19.00 – i Rytterstuen

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Klubbens økonomi
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (på valg – modtager genvalg)
 8. Valg af kasserer/bogholder – Ekstern bogholder Marianne Madsen ønsker at fortsætte
 9. Bestyrelsesmedlemmer:
  Anja Hougaard (ikke på valg)
  Mette Thesbjerg (på valg – modtager genvalg)
  Kenneth Leander (ikke på valg)
  Ronni Aagaard Thorberg (på valg – modtager genvalg)
 10. Bestyrelsessuppleanter
  Stine Thorgaard (ikke på valg)
  Lene Stougaard Leander (ikke på valg)
 11. Valg af en revisor
  Øvrige udvalg
  Stævneudvalg:
  Sandy Calderon, Line Bidstrup Jørgensen og Julie Wittrup, Freja
  Gitte Skødt Jensen og Cathrine Haag
  Sponsorudvalg:
  Marie
  Materieludvalg: Jørgen
  Cafeteriaudvalg:
  Camilla, Majken, Tanja, Mette, Dorthe og Lene
  Juniorudvalg:
  Josephine, Emma, Anna, Jasmin, Emilie og Sofie
  Aktivitetsudvalget:
  Lone, Maria og Bianca
 12. Eventuelt
  OBS! I henhold til klubbens vedtægter skal eventuelle forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: