FAVR lukker året ud.

FAVR lukker året ud.

De seneste CORONA-restriktioner betyder desværre midlertidig lukning af FAVR

På Regeringens pressemøde i mandags den 7. december 2020, blev det bl.a. meddelt, at al indendørs forenings- og idrætsliv skulle lukkes ned i 38 kommuner og i dag har udmeldingen desværre også ramt region midt og dermed FAVR.

De nye restriktioner træder i kraft fredag den 11. december kl. 16.00 og har desværre den kedelige og meget triste konsekvens, at FAVR atter engang må lukke midlertidigt. Det er Bestyrelsens vurdering, at vi ikke kan gennemføre rideundervisningen på forsvarlig vis på denne mørke og kolde årstid, når både stald og ridehus skal holdes lukket (stalden og ridehuset betragtes begge som indendørsfaciliteter).

FAVR er derfor lukket fra og med fredag den 11. december og indtil videre til og med søndag den 3. januar 2021.

Vi ved, at mange af jer bliver hjemsendt fra skole eller igen skal arbejde hjemmefra, men selv om det er fristende at smutte forbi og nusse en mule eller to, så beder vi om at I bliver væk fra FAVR i lukkeperioden…

Af hensyn til dyrevelfærden er alle opstaldere fortsat velkomne til at motionere deres heste, blot det sikres at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer overholdes i både stalden og ridehallen. Der henstilles til, at man som udgangspunkt benytter udendørsbanerne. Ridehallen er lukket for offentligheden, men må benyttes af opstaldere og deres heste i de tilfælde hvor dyrevelfærd samt sikkerhed skal prioriteres.

Ryttere udefra samt ryttere med ridehuskort er ikke velkomne på FAVR i nedlukningsperiode. Vi beklager naturligvis dette.

Det er heller ikke tilladt, at modtage undervisning.

Bestyrelsen er så utrolig kede af, at FAVR igen bliver ramt. For pokker, det er ærgerligt og ingen har ønsket dette mindre end os! Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje og holder jer orienterede med nyt samt om, hvordan vi (forhåbentlig) kan sætte gang i rideundervisningen igen i starten af januar.

Ridningen i gågaden i de kommende weekender er ligeledes aflyst.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår – trods alt – og pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN OG HEIDI

%d bloggers like this: