Udvalg

Vi løfter i flok…

Cafeteria-udvalget

Primære opgaver:

 • Være tovholder, planlægge menu, købe ind til og klargøre madsalg til stævner
 • Klargøring / oprydning af køkkenet dagen før og efter stævne + evt. andre arrangementer
 • Indgå i turnus og lave vagtplan for cafeteriet under stævne + evt. andre arrangementer

Stævneudvalg 

Primære opgaver:

 • Indsende propotioner til DRF / bestille dommer / bestille rosetter
 • Besvare mails, telefonopkald og spørgsmål på facebook
 • Sørge for kritikker og lave start lister
 • Hjælpe til dagen før stævnet med klargøring af bane samt udstyr

Sponsor-udvalg

Primære opgaver:

 • Skaffe sponsorer
 • Udvikle samarbejdet med nuværende sponsorer
 • Skaffe sponsorgaver til stævner og andre arrangementer

Ungeudvalg

Primære opgaver:

 • Styrke fælleskabet blandt de unge i FAVR
 • Stå for konkurrencer og mindre arrangementer
 • Hjælpe ved arrangementer

Aktivitets-udvalg

Primære opgaver:

 • Styrke fællesskabet i FAVR for både børn, unge, forældre og bedsteforældre
 • Stå for hyggearrangementer på FAVR – både med og uden hest.

Generalt for alle udvalg :

Der ligges op til fleksibilitet imellem udvalgene og du skal være indstillet på at hjælpe, hvor der er brug for det .. 

%d bloggers like this: